CƠ ĐIỆN LẠNH THÁI TÍN

CƠ ĐIỆN LẠNH THÁI TÍN

Ngày đăng: 07/12/2021 02:24 PM

     Điện Lạnh Thái Tín, xuất thân là cửa hàng hoạt động mạnh và có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực điện lạnh, bảo trì hệ thống điện lạnh, kinh doanh máy lạnh, máy giặt,…Sau gần 10 năm xây dựng và phát triển. Điện Lạnh Thái Tín đã không ngừng đẩy mạnh phát huy lĩnh vực dịch vụ - kinh doanh online và kết hợp truyền thống, đồng thời mở rộng thêm nhiều mảng bảo hành, bảo trì và kinh doanh sản phẩm điện lạnh, sản phảm khác về điện, tạo những bước đột phá để dần khẳng định vị thế của một doanh nghiệp hàng đầu về dịch vụ và kinh doanh điện lạnh và bảo trì hệ thống điện lạnh.